Skip to content Skip to footer

LearnQuest е глобален доставчик на обучение на Apple и ние, в качеството си на оторизиран партньор, предлагаме технически и творчески курсове, използвайки специалната учебна програма на Apple. 
Изберете технически курсове, които покриват всичко от разработката на приложения и macOS до разгръщането на iOS и Apple Technician. Предлагаме и курсове за творчески професионалисти, които искат да развият своите аудио и видео умения до следващо ниво - с курсове по Final Cut Pro и Logic Pro.

Независимо от предмета, всички курсисти участват в практически упражнения и интерактивни дейности.

Обучения

Изпити за сертификати

Go to Top